Правният институт на БАН присъди научната степен „доктор по конституционно право“ на Борислав Цеков

ban-tsekov-1

Институтът за държавата и правото при БАН присъди на юриста и председател на Института за модерна политика Борислав Цеков научната степен „доктор по конституционно право“. Дисертационният труд е посветен на малко изследваните в българската правна наука проблеми, свързани с извънредното положение и дерогацията на права. Авторитетното научно жури, в което…

Прочети повече

Учени, интелектуалци и дипломати уважиха представянето и научната дискусия по сборника „Антиеврейското законодателство“

sbornik3

На 26 януари 2016 г. в Литературен клуб "Перото" в НДК се състоя представянето на сборника с правни изследвания "Антиеврейското законодателство в Европа и България". Изданието е на Центъра за еврейски изследвания при СУ "Св. Климент Охридски" и Института за модерна политика.

Прочети повече

ОТКРИТО ПИСМО НА ИМП ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: ИРИНА БОКОВА НЯМА СЕРИОЗНА БЪЛГАРСКА АЛТЕРНАТИВА

550136_382815245083038_1695890561_n

Уважаеми г-н министър-председателю, Както знаете, през настоящата година Общото събрание на ООН ще проведе най-важния избор в системата…Прочети повече

„Разследване на престъпления съгласно ЕКПЧ“, автор: д-р гл.ас. Здравка Кръстева

1

Излезе от печат монографичният труд „Разследването на престъпления съгласно Европейската конвенция за правата на човека“, издателство „Сиби“, ISBN…Прочети повече

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД „ОБЩЕСТВЕНИ МЕДИИ И ПЛУРАЛИЗЪМ“: „ПАНОРАМА“ и „РЕФЕРЕНДУМ“ В БНТ – ПСЕВДОПЛУРАЗЛИЗЪМ В ДЕЙСТВИЕ

Capture3

Текстът на доклада може да изтеглите от тук. Плурализмът на мненията е присъща черта на обществените медии в…Прочети повече