Частните трибунали по СЕТА – заплаха за демокрацията

ceta

Частните трибунали по CETA и ТПТИ – заплаха за демокрацията (правен анализ) Ключов елемент от двете споразумения за свободна търговия – CETA и ТПТИ, е предлаганият механизъм за решаване на спорове между чужди инвеститори и държави от наднационални частни трибунали (Investor State Dispute Settlement), наричан по-нататък за краткост ISDS. Отчитайки…

Прочети повече

ПЪРВИТЕ 10 ДНИ НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ

imp_bg_final_cmyk

Докладът се изпраща до медиите и всички предизборни щабове. Пълният текст на доклада може да прочетете тук. Резюме: Първите 10 дни на президентската кампания очертаха някои важни симптоми и тенденции, които могат да окажат влияние върху крайния изход от предизборната борба. Първо, динамиката на предизборната ситуация лиши от еднозначност отговорите…

Прочети повече

Правният институт на БАН присъди научната степен „доктор по конституционно право“ на Борислав Цеков

ban-tsekov-1

Институтът за държавата и правото при БАН присъди на юриста и председател на Института за модерна политика Борислав…Прочети повече

Учени, интелектуалци и дипломати уважиха представянето и научната дискусия по сборника „Антиеврейското законодателство“

sbornik3

На 26 януари 2016 г. в Литературен клуб "Перото" в НДК се състоя представянето на сборника с правни…Прочети повече

ОТКРИТО ПИСМО НА ИМП ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: ИРИНА БОКОВА НЯМА СЕРИОЗНА БЪЛГАРСКА АЛТЕРНАТИВА

550136_382815245083038_1695890561_n

Уважаеми г-н министър-председателю, Както знаете, през настоящата година Общото събрание на ООН ще проведе най-важния избор в системата…Прочети повече

„Разследване на престъпления съгласно ЕКПЧ“, автор: д-р гл.ас. Здравка Кръстева

1

Излезе от печат монографичният труд „Разследването на престъпления съгласно Европейската конвенция за правата на човека“, издателство „Сиби“, ISBN…Прочети повече

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД „ОБЩЕСТВЕНИ МЕДИИ И ПЛУРАЛИЗЪМ“: „ПАНОРАМА“ и „РЕФЕРЕНДУМ“ В БНТ – ПСЕВДОПЛУРАЗЛИЗЪМ В ДЕЙСТВИЕ

Capture3

Текстът на доклада може да изтеглите от тук. Плурализмът на мненията е присъща черта на обществените медии в…Прочети повече