Борислав Цеков

Борислав Цеков е български юрист – доктор по конституционно право в Института за държавата и правото при Българската академия на науките. Университетски преподавател. Политик. Основател на Института за модерна политика. Специализирал е в редица американски и европейски университет, в т.ч. Колежа по държавно управление “Дж. Кенеди” в Харвардския университет.

Борислав Цеков е юридически съветник в Народното събрание (1996-2001), ароден представител (2001-2005), главен секретар на Омбудсмана (2005-2010), доктор по конституционно право към Правния институт на Българската академия на науките (2016), правен съветник на президента Румен Радев (от 2017 насам).

Автор на три книги – “Ню Йорк – олтарът на модерния свят” (2010, изд. “Сиела”), “Гражданско участие в конституционното правосъдие”, (2014, изд. ИМП) и “Доктрината “Тръмп” (2017, изд. ИМП). Автор е на редица научни статии в областта на правото и политическите науки, както и на студията “Антиеврейското законодателство в Европа – конституционни и правно-исторически аспекти” (2015, изд. на Центъра за еврейски изследвания при СУ “Св. Климент Охридски” и ИМП). Борислав Цеков е един от първопроходците в българската блогосфера. Търгува на международните Forex пазари.