Стани Приятел на ИМП, Спомоществовател на ИМП или Почетен член на ИМП.

Институтът за модерна политика е независим тинк-танк, научноизследователска организация съгласно Регламент 800/2008 г. на Европейската общност, вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20091116012.

Дейности:

Сред основните дейности на ИМП са:

системен мониторинг на закододателството и парламентарната дейност, научни изследвания в областта на правото, социологията, историята и културно-историческото наследство;

– разработване на независими анализи, препоръки и предложения по въпроси, свързани с прилагането на принципите на добро управление и гражданските права и свободи;

активно участие в дела пред Конституционния съд и в дебати по важни промени в законодателството.

 

Международно признание:

През 2012 г. Институтът за модерна политика е удостоен с Втора награда за „Изследователски център (think tank) на Европа 2012” сред повече от 100 номинации от цяла Европа. Наградите са връчени за 12-та поредна година на специална церемония в Кралското общество на Великобритания, домакин е авторитетното британско издание “Prospect Magazine”. Призът на Института за модерна политика беше връчен от лорд Питър Менделсон, европейски комисар по търговията (2004-2008) и министър в няколко британски правителства. ИМП е подгласник на спечелилия първа награда най-голям европейски тинк-танк Bruegel, чийто председател е доскорошния директор на Европейската централна банка Жан-Клод Трише.

 

Независимост:

Основен принцип в дейността на ИМП е независимостта от политически партии, от българското и чуждестранни правителства. ИМП не ползва и не приема финансиране от донори, свързани с Джордж Сорос, Фондация „Америка за България” и други политически мотивирани донори. Ако желаете да подпомогнете дейността на Института за модерна политика, като утвърден, независим от чужди донори и централи български тинк-танк, можете да го направите чрез:

 

 

1. Дарение по банкова сметка

Можете да направите дарение чрез банков превод към банковата сметка на Института за модерна политика в лева:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

IBAN: BG66 UNCR7000 1518 6227 34

BIC: UNCRBGSF

2. Онлайн-дарение чрез ePay:

ОписаниеСума
Независим мониторинг на законите и парламента, защита на гражданските права и граждански контрол BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

3. Онлайн дарение чрез PayPal:

4. Дарение по ведомост:

Можете да дарявате ежемесечно определена сума, която се отчислява от заплатата Ви и се превежда по сметката на Института за модерна политика. За целта, уговорете със служителя, който отговаря за изплащането на заплатите във фирмата/организацията, в която работите, да превежда определената от Вас сума по банковата сметка на ИМП:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

IBAN: BG66 UNCR7000 1518 6227 34

BIC: UNCRBGSF

Ако желаете да получите официален документ за удостоверяване на направено в полза на ИМП дарение пред данъчните служби, моля изпратете пълните си данни (или данните на своята фирма или организация) в централния офис на ИМП на пощенски адрес: София, ул. „Бачо Киро” 57, ет. 1-2 или на e-mail: imp@europe.com, или се обадете на тел. 0878/934 185.

Институтът за модерна политика си запазва правото да върне всяко индивидуално или корпоративно дарение от лица и организации, чиито възгледи и обществени позиции не съответстват на мисията и възгледите на института. Даренията се връщат по сметката, от която са преведени.

За дарения в размер по-голям от 1000 лв. се изисква декларация за произхода на средствата.