Михаела Доцова

Михаела Доцова е практикуващ юрист с богата практика. В момента е докторант по административно право в СУ “Св. Климент Охридски”. Към момента е главен юристконсулт на Министерството на околната среда и водите.

Михаела Доцова е бивш адвокат и има сериозен адвокатски опит с фокус върху административното право. Практиката и е била като вписан адвокат в  Монтанска адвокатска колегия.

Михаела Доцова е член на Управителния съвет на Асоциацията на младите юристи в България. АМЮ е една от най-старите младежки юридически организации в страната. През годините през организацията са преминали множество авторитетни и успешни юристи.

Тя е автор на научни публикации в областта на местното самоуправление и администрация. Председател на УС на Института за модерна политика. Заместник-председател на Обществения съвет при Централната избирателна комисия.