IMP_BG_FINAL_CMYK

Институтът за модерна политика Институтът за модерна политика (ИМП) е независим научно-изследователски център, съгласно Регламент 800/2008 г. на Европейската общност, регистриран в обществена полза. Създаден е през 2002 г. от Борислав Цеков.

Институтът за модерна политика обединява юристи, социолози, политолози, общественици и представители на академичните среди с подчертан интерес в областта на доброто управление, конституционализма и парламентаризма, развитието на законодателството и защитата на гражданските права. Всички те имат солиден експертен, административно-управленски и обществено-политически опит.

Нашата мисия

Мисията на Института за модерна политика е да насърчава плуралистичната обществена дискусия и да предлага иновативни, практически ориентирани препоръки за по-пълно прилагане на принципите на доброто управление, за утвърждаване на ценностите на съвременния конституционализъм и парламентаризъм и защитата на човешките права в България.

Институтът за модерна политика осъществява своята обществена мисия чрез:

  • научни изследвания в областта на правото, социологията, историята и културно-историческото наследство;
  • разработване на независими анализи, препоръки и предложения по въпроси, свързани с прилагането на принципите на добро управление, конституционализма и парламентаризма и гражданските права и свободи;
  • активно участие в дебати по важни промени в законодателството;
    разработване на нови идеи как да се реализират в пълен обем принципите на добро управление на национално и на местно ниво и предоставянето им на органите на властта;

Институтът за модерна политика фокусира своята дейност в четири основни тематични програми:

– Програма „Добро управление”;

– Програма „Мониторинг на законодателството”;

– Програма „Човешки права и защита от дискриминация”;

– Програма „Социологически изследвания”.