Конкурсът се организира по проект „Чуй моя млад глас и го имай предвид!” на Института за модерна политика. Проектът е финансиран по Програма „Дъга” на  Фондация „Работилница за граждански инициативи” с  финансовата подкрепа на Фондация „Оук” и Фондация „Велукс”. Темата е:

„Кое ме прави уязвим, онеправдан и зависим и кое ми помага да не бъда”

Цел на проекта е да се допита до възможно най-широк кръг от уязвими деца и младежи как те оценяват проблемната ситуация, в която се намират, какво я създава и какви са предпочитаните от тях пътища и решения за справяне с нея, да се чуе гласа на децата (и на техните близки) и да се усили така, че да достигне до ушите и съзнанието на общественото мнение и до системите за вземане на решения в съответната сфера, които да бъдат подтикнати да внедрат част от чутото от уязвимите деца и младежи в своите програми за действие и специфичен институционален и организационен дневен ред по начин, откликващ на автентичните и активно заявени желания и нужди на засегнатите и заинтересовани групи. Цел на проекта е и да демонстрира как проблемите могат да бъдат решавани на базата на този алтернативен подход и на активно социално и – не на последно място – политическо посредничество и застъпничество.

Петчленно независимо жури, чрез анонимна процедура определи по 5 най-добри сигнали-есета в две категории:

– младежи на възраст между 12 и 17 години (към 10 август 2011 г.)

– младежи на възраст между 18 и 24 години (към 10 август 2011 г.)

Десетимата победители от двете категории (12-17 и 18-24 години) ще бъдат поканени от Института за модерна политика да посетят Народното събрание на Република България.