Промените в НПК будят тревога

Здравка Кръстева *:

Има поне четири основания за тревога в предлаганите от правителството промени в Наказателно-процесуалния кодекс.

Първо, недопустимо от конституционно и международноправно гледище е ограничаването на правото на защита на обвиняемия чрез въвеждане на фигурата на „запасен защитник”, посочван от обвинителя и негово участие в наказателното производство въпреки изрично упълномощаване на свободно избран от обвиняемия адвокат. Неоправдано се засяга правото на защита и с отпадането на възможността близките да бъдат защитници в досъдебната фаза, както и отпадането на задължителния характер на защитата пред Върховния касационен съд.

Второ, възстановяването на фигурата на т.нар. „вечен обвиняем” с отпадането на възможността обвиняемия да поиска разглеждане в съд на прекомерно забавеното производство срещу него, ще предизвика нова вълна осъдителни решения срещу България от Съда в Страсбург.

Трето, сериозно посегателство срещу правата на гражданите е предвиждената възможност присъдата да се основава и само на доказателства, събрани по конспиративен и таен начин – т.е. на от „СРС”-та и защитени свидетели. Така може да се стигне до присъди, постановени изцяло върху доказателства, които страните имат ограничени възможности да проверяват. В същата неблагоприятна посока е отпадането на изискването за присъствие на минимум две поемни лица при част от действията по разследването. Тези непредубедени свидетели, които вносителите явно смятат за „излишен формализъм”, са гаранция за достоверност на доказателствата, които се събират в досъдебната фаза, когато възможностите на страните да участват в следствените действия са силно ограничени.

Четвърто, неприемливо е широкото допускане разследващите органи да бъдат разпитвани като свидетели. Опасенията са, че тази възможност ще се използва най-вече, за да се компенсират собствените им грешки в досъдебната фаза.

Много въпросителни за качеството на разследването поставя предложението не само разследващи полицаи, а и останалите полицейски органи, да извършват следствени действия.

* Преподавател в Юридическия Факултет на СУ “Св.Климент Охридски”.