ИМП връчи на председателя на НС Цецка Цачева Почетна грамота за модерен парламентаризъм

zaceva diplom 1Председателят на Народното събрание Цецка Цачева получи на 11 януари 2011 г. новоучредената от Института за модерна политика – Почетна грамота за модерен парламентаризъм

На срещата с председателя на парламента председателят на Управителния съвет на института Борислав Цеков отбеляза, че грамотата ще се връчва всяка година като знак на признание към народни представители, които със свои инициативи са допринесли за разширяване на прозрачността на парламентарната институция, за по-добрия достъп на гражданите и техните организации до законодателния процес и за активна законодателна, парламентарна защита на гражданските права и свободи.

Борислав Цеков посочи, че заслужават признание инициативите, предприети от ръководството на 41-то Народно събрание, свързани с разширяване на прозрачността на парламентарната институция, за създаване на публични регистри, отразяващи важни аспекти от дейността на народните представители, техните гласувания и законодателния процес.

Председателят на парламента Цецка Цачева заяви, че приема тази грамота като признание на усилията, които 41-то НС и ръководството му полагат за повече откритост, прозрачност, достъпност за гражданското общество към законодателния процес. Тя пожела с тази грамота да бъдат отличавани всяка година не един, а няколко депутати, защото парламентът е колективна институция и не е по силите на нито един народен представител да направи и да прокара нов стил на управление. „Това във всички случи е заслуга на мнозинството”, подчерта председателят на Народното събрание.