Обобщен анализ: “Шест причини за освобождаването на Цветанов”

Институтът за модерна политика в своите редовни и специални доклади в периода 2009-2011 г. отправи множество обосновани критики към антиконституционното поведение на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, довело до провал на борбата с престъпността и до сериозни нарушения на правата и свободите на гражданите.

По повод предстоящи вот на недоверие към правителството на народните представители от парламентарните групи, които искат освобождаването на Цветан Цветанов, беше предоставен обобщените анализ “Шест причини за освобождаването на Цветанов” – пълен текст.

Виж по темата и Специалният доклад на ИМП за действия на правителството, които нарушавата правата и свободите на гражданите от февруари 2011, адресиран до Европейската комисия, който ще бъде взет предвид при новия мониторингов доклад по “Правосъдие и вътрешни работи” на Комисията – прочети тук.

Също по темата – Доклади на ИМП “За състоянието на парламентарното управление” – от юли 2011 г. и от декември 2010 г.