Искат ли управляващите честни избори?

Институтът за модерна политика изпрати становище до Народното събрание с остър протест срещу поредният акт на управляващите, създаващ опасност от опорочаване на предстоящите избори. С разпоредбата на пар. 1, т. 18 от Изборния кодекс и приетото на тази основа Решение № 653/ 01.09.2011 г. на Централната избирателна комисия, се предвижда, че наблюдатели в изборите могат да бъдат само членове на неправителствени организации, но не и техни упълномощени представители. С други думи изисква се наблюдателите да бъдат в членствено правоотношение със съответната организация. По този начин се възпрепятства осигуряването на наблюдатели в огромна част от избирателните секции, доколкото членската маса на неправителствените организации е твърде ограничена и за подобни мащабни дейности те обикновено набират доброволци и сътрудници, които не е необходимо да са техни членове.

Подобна формулировка, че само членовете на неправителствените организации могат да бъдат наблюдатели доскоро съществуваше избирателните закони за членове на Европейския парламент и за Народно събрание. Но поради очевидния му ограничителен характер Централната избирателна комисия в досегашната си практика тълкуваше тези разпоредби разширително, в смисъл, че наблюдатели могат да бъдат упълномощени представители на гражданските структури. Такава беше и изричната разпоредба на отменения Закон за избор на президент и вицепрезидент. С вчерашното си решение обаче действащата Централна избирателна комисия постави тежка бариера пред контрола върху изборите от гражданското общество.

Ето защо, Институтът за модерна политика настоява пред парламентарните групи да бъде приет спешно внесеният днес от народния представител Михаил Миков законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. С това би се дала реална възможност за гражданските организации да осъществяват наблюдение и контрол на за спазването на изборните правила в деня на предстоящите избори.  Подобно решение би кореспондирало с твърденията на мнозинството, че ще осигури демократичен, прозрачен, честен и справедлив изборен процес.