Становище на ИМП по конституционно дело № 8/2011

Днес, Институтът за модерна политика депозира в Конституционния съд своето Становище по конституционно дело № 8/2011 г.  Предмет на делото са редица разпоредби от промените в Закона за дипломатическата служба, с които се засилват функциите на министъра на външните работи в областта на външната политика за сметка на Министерския съвет и президента на Републиката и се въвеждат лустрационни ограничения за дипломатически ръководители, които са принадлежали към тоталитарните тайни служби. Конституционият съд определи ИМП като страна по това дело с Определение от 27 септември т.г. Това стана шестото важно дело, по което конституционните магистрати пиоскаха становище от ИМП.

Пълен текст на Становището на ИМП – виж тук.