ИМП ще поиска мнение от всички партии и кандидати по делото пред КС за касиране на президентските избори

С определение, постановено вчера, Конституционният съд допусна за разглеждане искането за оспорване на законността на президентските избори. Като страна по това безпрецедентно в досегашната практика дело е конституиран и Институтът за модерна политика (ИМП). Това е седмото значимо дело, по което конституционните магистрати искат становището на ИМП.

Председателят на ИМП Борислав Цеков заяви, че високо оценява волята на конституционните съдии да дадат за пореден път възможност на компетентните граждански организации да участват в конституционното правосъдие.

„По този начин гласът на гражданите влиза в КС. Ще изготвим, както винаги своето становище в указания срок. Но заедно с това бихме искали то да стъпи на широк обществен фундамент. Затова ще поискаме сигнали и мнения от всички основни партии и наблюдатели на изборите, както и от кандидатите за президент и вицепрезидент”, заяви Борислав Цеков. Според него оспорването на законността на изборите не е акт на дестабилизация, а на уважение към институциите и демократичния правен ред, защото последните избори са преминали в атмосфера на манипулации, откровени фалшификации и използване на полицейския апарат за партийни цели.

– по конституционно дело № 11 от 2011 г. относно обявяване за незаконен избора на Росен Асенов Плевнелиев и Маргарита Стефанова Попова за президент и вицепрезидент на Република България: виж определението на КС – тук