ИМП представи във Видин Харта за модерна политика в местната власт

На широка дискусия във Видин, организирана от сдружение “Възраждане на Видин”, Борислав Цеков и Венелин Стойчев от Института за модерна политика представиха Хартата за модерна политика в местната власт. В дискусията участват новият кмет на Видин Герго Гергов, председателя на общинския съвет Пламен Трифонов и много граждани. “Тази харта не е каталог от административни мерки, управленска философия, илюстрирана с практически идеи за добро управление”, подчерта председателя на Института за модерна политика Борислав Цеков. Той призова местната власт в града да гарантира прозрачност и гражданско участие при определяне на финансовите приоритети на общината. “Трябва хората да си казват думата за всеки лев от бюджета и за това кои дългове от общо 18-те милиона лева задължения на Видин да се покриват приоритетно”, изтъкна Цеков. “Общината не трябва да е черна кутия за гражданите”, заяви д-р Венелин Стойчев от Консултативния борд на ИМП. Според него технократския подход в управлението е неефективен и има достатъчно примери за провал на кметове, които смятат, че общината може да се управлява като фирма. “Разбирането, че общината е просто доставчик на услуги и е достатъчно просто да се подобри обслужването води до отчуждаване на гражданите от управлението”, каза Венелин Стойчев.