Младежки дискусионен форум организира ИМП

На 3 и 4 декември Институтът зlozen4а модерна политика организира младежки дискусионен форум на тема „Кое ме прави уязвим, онеправдан и зависим и кое ми помага да не бъда” в Националният учебен център на БЧК в с. Лозен. В него се включиха победители и участници от конкурса за есета, организиран от ИМП преди три месеца. Проявата е част от проекта „Чуй моя млад глас и го имай предвид!” на Института за модерна политика, който  стана възможен благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи” по Програма „Дъга” с финансовата подкрепа на Фондация „Оук” и Фондация „Велукс”.

В рамките на двудневната програма на форума, открит от председателя на ИМП Борислав Цеков, бяха проведени интересни дискусии, интерактивни ролеви игри и гражданско жури. Сред засегнати теми бяха насилието в къщи и в училище, социализацията на децата в съвременното общество, трябва ли родителите да имат непрекъснат достъп до записите на училищните видеокамери, кое ни прави уязвими и как да избягаме от такива ситуации и др.

lozen2

Специални лектори бяха социологът Венелин Стойчев, юристите Емил Георгиев и Здравка Кръстева и политологът Станимир Кискинов. Фасилитатори на форума бяха Ивилина Алексиева, Милена Момчева и Смилена Николова.

През втория ден в дискусиите се включи Зора Генчева, член на Комисията за защита от дискриминация. Тя представи работата на институцията и възможностите за защита на индивидуалните права в случаи на неравностойно третиране и дискриминация.

Социологът и общински съlozen3ветник от Пазарджик Илия Джамбазов представи практиката по прилагане на различни форми на гражданско участие в местното самоуправление и възможността младите хора да влияят върху решенията на властта.