Национална среща „Участие на хората с увреждания в политическия процес”

На 16.12.2011 г. в хотел „Шипка” се състоя национална среща на хора с увреждания по проект „Прозрачност за по-качествени политики в сферата на уврежданията – участие на хората с увреждания в политическия процес”. Проектът се финансира от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа и се реализира от Център за независим живот в партньорство с Български център за нестопанско право, Български хелзинкски комитет и Институт за модерна политика.

Участниците на срещата направиха обзор на изминалата 2011 г. през дейността на Център за независим живот и на партньорите, успехите и неуспехите в провежданите политики в сектора, както и начертаха своята програма за 2012 г.

Ивилина Алексиева, изпълнителен директор на Института за модерна политика представи извършения от института анализ на дейността на Националния съвет за интеграция за хората с увреждания, като посочи, че бездействието на съвета е един от водещите фактори, обуславящи липсата на последователни и ефективни политики за хората с увреждания. В оценката си през призмата на отминалите избори Алексиева подчерта активността на Център за независим живот, като акцентира върху срещата с кандидата за президент Меглена Кунева и поетите от нея ангажименти, както и припомни инициативата на центъра „Дебат на колела”, в която се включиха почти всички кандидати за кмет на община София. Основното послание на Института за модерна политика беше, че изграждането на мрежи от неправителствени организации, лидери на обществено мнение, сътрудници и др. в подкрепа на каузите на хората с увреждания е една от съществените предпоставки за успех през предстоящата 2012 г.

За повече информация: http://www.cil.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/170.html