Здравка Кръстева: Изборният кодекс трябва да бъде променен

Интервю на Здравка Кръстева за радио Хоризонт:

Изборният кодекс не може да бъде поправен, той е толкова слаб механичен сбор от предишните кодекси. Трябва да се направи нов, заяви тя.

Списъците са въпрос, по които съдът в Страсбург има повод да се произнася, че не са въпрос само на технически изисквания. Аз имам цял доклад на нарушени стандарти в Изборния кодекс. Освен списъците липсва ефективна процедура, по която да сме сигурни, че съобщенията за нарушения по време на изборния ден се разглеждат и се разрешават. Доказателствата за това не липсват. Тук говорим за недъг на самия Изборен кодекс. Досега не сме имали толкова лошо организирани избори. Не могат да бъдат разрешавани всички проблеми само чрез решения на съда, но трябва да има гаранции, че няма да се стига до нарушения. Мисля, че е много положително това, че Конституционният съд отправи много конституционни апели за промяна на законодателството, коментира тя.
С Изборния кодекс за първи път се заличи всякаква разлика между публицистика, новини и платена политическа реклама, нещо, което превърна медиите в таксиметрови апарати, отчитащи всяка дума на участниците, Здравка Кръстева.