Ръководствата на „Коалиция за България” и ИМП обсъдиха работата на парламента

Днес в Народното събрание се състоя официална среща между ръководството на Института за модерна политика и ръководството на ПГ на „Коалиция за България”. Поводът за срещата е Осмият редовен доклад на „За състоянието на парламентарното управление”, който ИМП оповести публично на 25.01. т.г.
Лидерът на БСП и на европейската левица Сергей Станишев подчерта значението, което отдава на оценките, експертизата и обществената роля на Института за модерна политика. Той определи поредния доклад на ИМП като „традиционно обективен и съдържащ много конструктивни предложения”. Наред с това Сергей Станишев изтъкна, че в България има ерозия не само на гражданските права, но и на демократичния ред и икономическата свобода, което налага взаимодействие на широка основа на всички демократични политически и граждански среди. Лидерът на левицата информира представителите на Института за модерна политика, че вчера в своята среща с президента на Европейската комисия Жозе Маноел Барозу е поставил в цялата му острота въпроса за ролята на Комисията като пазител на демократичния ред и гражданските права в Европейския съюз. „Имаме икономическа криза, но ако Европейската комисия не прояви достатъчна активност, когато в отделни държави от ЕС има открито настъпление срещу демокрацията, свободата на словото и икономическата свобода, това обезсмисля цялата конструкция на ЕС”. По отношение на работата на 41-то НС той изрази притеснения „хроничната вече станала практика да се примат лобистки законопроекти насочени към интересите на определени лица”. IMG_1414
От своя страна председателят на ИМП Борислав Цеков постави акцент върху необходимостта парламента да приеме ясна процедура за прозрачни назначения в съдебната власт и независимите контролни и регулаторни органи. „Ние предлагаме такава процедура, базирана на добрите парламентарни практики в Европейския парламент и развитите демокрация”, заяви той. В същото време Борислав Цеков подчерта като сериозен проблем в работата на 41-то НС хроничното несъобразяване с международни препоръки за отстраняване на законодателни дефекти, които ерозират гражданските права. „Мина цяла година откакто България беше включена от ПАСЕ в списъка от 9 проблемни държави поради ескалацията на полицейско насилие и липсата на ефективни разследвания на такива инциденти – резултати няма”, заяви той. ИМП предлага да се въведе задължение на правителството да внася ежегоден доклад в Народното събрание за броя и характера на осъдителните решения на Съда в Страсбург срещу България и за мерките за отстраняване на причините, довели до тях. „Настояваме също за укрепване на капацитета на парламентарната комисия по правата на човека и засилване на ролята й в законодателния процес, защото в момента тя почти не разглеждан закони”, обясни Борислав Цеков. „Предлагаме постоянните комисии да влязат в XXІ век – заседанията да се излъчват онлайн, да се въведе т.нар. „доклад на малцинството”, в който се застъпват мотивите „против” даден законопроект, изразени от народните представители, да се създаде регистър на гражданските организации, които внасят законодателни предложения”, заяви политологът Емил Георгиев от Консултативния борд на ИМП. Предложенията на ИМП за промени в Закона за специалните разузнавателни средства представи Владимир Дончев, също член на Консултативния борд на организацията.  IMG_1395
Депутатите Мая Манолова и Михаил Миков изразиха безпокойство от позицията на мнозинството на ГЕРБ да не се съобразява с доклада на международните наблюдатели по време на местните и президентски избори, който налага спешни промени в изборното законодателство.