ИМП представи своите оценки пред широк форум на левицата

В духа на своята последователна практика да взаимодейства с различните парламентарни групи и политически среди на тематична основа, Институтът за модерна политика се отзова на поканата на ръководството на БСП и ПГ на „Коалиция за България” да бъдат представени пред левите депутати, членове на Европейския парламент и националното ръководство на БСП основните моменти в осмия редовен доклад на ИМП „За състоянието на парламентарното управление”. Това стана на работната среща на левицата в Хисар вчера. От страна на ИМП участие взеха Борислав Цеков, Ивилина Алексиева, Емил Георгиев и Владимир Дончев. На вниманието на форума ИМП постави основните тенденции в законодателството през последната сесия, както и предложенията за промени в парламентарния правилник за прозрачни назначения в съдебната власт и в независимите регулаторни и контролни органи; за рационализиране на парламентарния контрол и за въвеждане на задължение на Министерския съвет да внася ежегоден доклад в Народното събрание за броя и характера на осъдителните решения на Съда в Страсбург срещу България и за административните и законодателни мерки за отстраняване на причините за тези осъждания (пълният текст на предложенията – виж тук).
Лидерите и депутатите на левицата взеха отношение по поставените от ИМП въпроси и изразиха становища по парламентарната дейност на „Коалиция за България” в този контекст. В края на дискусията председателят на БСП и лидер на европейската левица Сергей Станишев подчерта, че БСП ще обсъди и ще внесе пакет от законодателни мерки на базата на предложенията на ИМП. Той изтъкна, че докладите на ИМП са важен инструмент на гражданския контрол върху парламента и че през последните години ИМП се е утвърдила като една от най-влиятелните, обективни, независими и с особено висока чуваемост в обществото граждански структури.