Съвместен форум на ЦНЖ и ИМП

На 9 март 2012 г. (петък), от 11.00 часа, в зала “Шипка и Кристъл” на хотел „Кристал Палас” (ул.”Шипка” № 14), Център за независим живот съвместно с  Български център за нестопанско право и Институт за модерна политика организират публично обсъждане на методика за мониторинг на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Форумът ще се открие от министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, а основни тези от страна на ИМП ще представят политолозите Емил Георгиев и Станимир Кискинов и социолозите Венелин Стойчев и Илия Джамбазов. Ще говорят също директорът на ЦНЖ Капка Панайотова и представители на Българския център за нестопанско право.

Форумът е озаглавен „Публичните политики у нас: между прозрачността и при-зрачността.” Реализира се в рамките на проект „Прозрачност за по-качествени политики в сферата на уврежданията – участие на хората с увреждания в политическия процес”, финансиран от Тръста за гражданско общество за Централна и Източна Европа.

Целта на форума е да бъде обсъдена и консенсусно приета методика за наблюдение на дейността на публични органи от гледище принципите на добро управление: прозрачност, ефективност, отчетност, гражданско участие.