Право на отговор

stop-actaВ предаването на „Здравей България”, Нова телевизия, от 14 март т.г., бившият еврокомисар Меглена Кунева заяви, че не е знаела за ACTA и постави под съмнение достоверността на Позицията на Института за модерна политика относно отговорните институции и лица за въвличането на България в ACTA. Институтът за модерна политика подчертава, че винаги както и в този случай основава своите оценки и констатации на официални документи и източници.

Твърденията на Меглена Кунева, че не е знаела и не е имала нищо общо с ACTA не отговарят на истината. Това е видно от официалните протоколи от заседания на Европейската комисия, в които тя е участвала лично и темата “ACTA” е била обсъждана:

  • Заседание на ЕК на 11 декември 2007 г.: с участието на Меглена Кунева Комисията приема т.нар. Лисабонска стратегия 2008-2010 (COM (2007) 804), която включва следното решение: „Да се подобри системата за защита на интелектуалната собственост от фалшифициране, включително чрез приемането на многостранното споразумение ACTA” (виж стр. 14 от стратегията).

Линк към протокола от заседанието:

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10061/2007/EN/10061-2007-1812-EN-F-0.Pdf

  • Заседание на ЕК на 9 април 2008 г.: с участието на Меглена Кунева Комисията обсъжда преговорните позиции по ACTA и дава пълномощия на комисаря по търговията да води текущите преговори (т. 6.2.vi от дневния ред, стр. 18-19 от протокола). Линк към протокола от заседанието:

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10061/2008/EN/10061-2008-1825-EN-F-0.Pdf

  • Заседание на ЕК на 16 юли 2008 г.: Европейската комисия с участието на Меглена Кунева одобрява Европейска стратегия за защита на индустриална собственост COM(2008)465/4 (т. 11 от дневния ред), в която изрично се подчертава волята на Комисията да се работи за приемането на ACTA (стр. 16-17 от стратегията).

Линк към протокола от заседанието:

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10061/2008/EN/10061-2008-1839-EN-F-0.Pdf