Гражданският проект „Инициатива модерна България”

bulgariaГРАЖДАНСКИЯТ ПРОЕКТ „ИНИЦИАТИВА МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ” ЗАПОЧВА СЕРИЯ ОТ РЕГИОНАЛНИ ФОРУМИ НА ТЕМА „ЗА НОВ МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ – ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ, ДОХОДИ, НОВИ РАБОТНИ МЕСТА”


Гражданска дискусия на тема “За нов модел на управление – граждански контрол, доходи и нови работни места” ще се състои в Пазарджик на 24 март (събота) от 11.00 ч. в конферентната зала на Хотел „Тракия”. Домакин на дискусията в Пазарджик са общинските съветници от “Граждански избор – Модерна политика” – гражданска листа с три спечелени мандата в местния парламент на последните местни избори. Форумът се организира със съдействието на Института за модерна политика.

Брифингът за журналисти ще се състои от 13.00 часа.

С това се дава начало на серия от граждански форуми в цялата страна в рамките на Инициатива “Модерна България”, чиято крайна цел е създаването на радикално нов тип гражданско непартийно движение, представляващо гражданите, които не искат да бъдат подчинени на партийни лидери, устави и централи. Инициатива “Модерна България” вече обединява повече от 50 граждански организации от различни региони. Много от които са се явявали с граждански листи в изборите и имат избрани общински съветници и кметове. Новият граждански проект е политически, но няма да става партия, защото иска да представлява автентичните граждански интереси. Ще бъде мрежа от равнопоставени структури и палитра от личности, а не месианска или вождистка организация.

На базата на идеите, произтекли от гражданските форуми, през юни т.г. Инициатива “Модерна България” ще проведе национална среща на гражданските организации за приемане на цялостна гражданска платформа “За нов модел на управление на България”.