Д-р Венелин Стойчев: Новите министри са твърде различни по стил и ценности

Само по инерция слагаме двамата нови министри в един кюп – те са твърде различни и като стил на управление, и като ценности. Това заяви Венелин Стойчев от Института за модерна политика по радио „Благоевград”, цитиран и от Агенция “Фокус”. Според д-р Стойчев, министър Добрев е типичен технократ – той не заема политическа позиция и не защитава ценностите, а се фокусира върху технологията на управление. Силните страни на този подход са в подобряване на администрирането на политическите процеси и оптимизацията на разходите. Но проблемът е, че подобно управление е стерилно – то на защитава обществена кауза, не може да мобилизира гражданска подкрепа, не вдъхновява политическия екип за креативни и нестандартни решения. А точно от такива решения се нуждаем днес.
Венелин Стойчев заяви още, че новият министър на здравеопазването вече демонстрира рефлексите на човек, който няма богат политически, но има богат партиен опит. Според Стойчев светкавично произведените предложения на новия здравен министър за тежки административни санкции е демонстрация на сила, на воля за агресивно налагане на политически решения, а не на отвореност, диалогичност и стремеж за търсене на обществена подкрепа. Този начин на поведение е характерен за партийни креатури, които са свикнали да оцеляват в една силно йерархизирана, централизирана и затворена организационна структура.
Д-р Стойчев каза, че тогава, когато няма ясна политическа теза, няма силен екип с изведени приоритети, тогава обществото се фокусира върху демоскопските характеристики на даден политик – пол, възраст, цвят на кожата.
Венелин Стойчев каза, че управлението не е едностранен процес. Тогава, когато публичните институции са подложени на системен независим мониторинг и оценка, обществото е информирано за разходите за заплати и бонуси, за постигнатите и непостигнати цели, за възможностите и заплахите пред дадено управление. Стойчев сравни законодателните инициативи на Института за модерна политика за по-голяма прозрачност и отчетност на администрацията с поставянето на измервателни уреди на таблото на колата – „не че не е възможно да управляваш и на сляпо, но много по-безопасно е както за теб, така и за останалите участници в движението, когато пред себе си имаш индикатори за скоростта, оборотите на колата, нивото на горивото в резервоара и изминатите километри; а когато става въпрос за публично управление, достъп до тези данни трябва да има цялото общество”, заключи социологът от ИМП.