ИМП запозна сесията на младежките парламенти с идеите за гражданското представителство

photo(3)Повече от 200 младежи, представители на младежките парламенти и съвети от цялата страна, се събраха във Видин за ХII-та национална сесия под наслов “Младите – мостът към промяна”.

photo(4)Институтът за модерна политика е основен партньор на инициативните младежи. Пред форума председателят на ИМП Борислав Цеков представи формите и стратегиите за ефективно гражданско действие и идеите на новият граждански непартиен проект Инициатива “Модерна България”, като реален предатавител на гражданските интереси. Д-р Венелин Стойчев от ръководството на института се спря на спецификата на младежкото участие в местното самоуправление.

vidin

Ивилина Алексиева и Евелина Славкова представиха възможностите за стаж и обучение, които ИМП, предлага за младите хора. В края на сесията младежките парламентиприеха своя Годишен календар за работа.