Социологическо проучване на ИМП за предизборните нагласи в Кюстендил

Социологическият екип на Института за модерна политика направи представително социологическо проучване на нагласите на избирателите в община Кюстендил преди насрочените за 13 май частични избори за общински съветници. Изследването беше проведено на терен на 21-22 април т.г. и обхвана представителна за общината извадка от 368 респонденти, анкетирани по домовете “фейс-ту-фейс”. Ето данните и основните изводи от изследването, представени днес на пресконференция в Кюстендил от ръководителя на екипа Венелин Стойчев, д-р по социология, социолозите Евелина Славкова и Петя Павлова и политологът Емил Георгиев:

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ЕКИП НА ИНСТИТУТА ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА

(7 май 2012, гр. Кюстендил)

Данните сочат рязък спад на избирателната активност на предстоящите избори с до 30 % спрямо предишните избори. Голямата част от избирателите, които са гласували на миналите избори, а сега заявяват, че няма да гласуват са граждански активни.

Най-сериозните проблеми на общината са свързани с доходите на населението. Близо половината от изследваните лица са посочили тази тема като проблем № 1.

За почти половината от избирателите е много важно бъдещите общински съветници да имат а) високо образование и б) да са хора от народа. На трето място се нарежда богатият житейски опит.

Най-много смятат, че за да се подобри финансовото състояние на общината, трябва: 1) да се кандидатства с проекти по европейски програми и 2) да се привлекат нови инвеститори – по една трета от анкетираните лица. Веднага след тези две мерки с 22% се нарежда и въпросът с намаляването на корупцията в общината.

В ситуация на намалена избирателна активност най-малък е делът на отлив на избиратели от БСП, което позволява на тази партия в момента да изпреварва ГЕРБ като процентен резултат. Малко по-голям в сравнение с БСП и много по-малък в сравнение с ГЕРБ е отливът на избиратели от Коалиция „Кюстендил”. Гражданската листа – Коалиция „Осогово” също запазва избирателите си в абсолютни стойности. Единствената политическа формация към момента, която бележи осезаем ръст на привърженици е РЗС.

Като цяло какъв е стандартът на живот в Кюстендил в сравнение с преди 2 години?

по-висок

както тогава

по-нисък

не мога да преценя

5 %

20 %

70 %

5 %

Каква е Вашата ОЦЕНКА за всяко едно от изброените неща, характерни за община Кюстендил: (от 2 = слаб до 6 = отличен)

географско положение

5,3

квалификация на работниците

3,6

климатични особености

5

квалификац. на служители в общината

3,4

Традиции и култура

4,9

почтеност на общинските съветници

3

Към днешна дата каква е Вашата ОЦЕНКА за всяко от изброените във Вашето населено място: (от 2 = слаб до 6 = отличен)

състояние на уличните настилки

3,5

Образование

3,8

Чистота

4

социални услуги

3,4

улично осветление

4,4

общинска администрация

3,3

Здравеопазване

3,5

безопасност/ сигурност

3,8

Какви са Вашите очаквания за стандарта Ви на живот през следващите 2 години?

Ще се повиши

няма да се промени

ще се понижи

не мога да преценя

15 %

50 %

30 %

5 %

Ако е възможно да се разреши САМО ЕДИН от изброените по-долу 5 проблема, Вие кой ще предпочетете: (само един отговор)

1. Да се оправят улиците2 %
2. Да се повиши сигурността2 %
3. Да се подобри работата на администрацията5 %
4. Да се ремонтират детски градини и училищата2 %
5. Да се открият нови работни места89%

Според Вас какво е най-важното нещо, което трябва да направи следващият Общински съвет, за да се увеличат средствата в общинския бюджет: (само 1 отг.)

1. Да се кандидатства с проекти по програмите на Европейския съюз

31 %

2. Да се приватизират общински имоти

2 %

3. Да се увеличат местните данъци и такси

1 %

4. Да се привлекат нови инвеститори

31 %

5. Да се намали корупцията в общината

22 %

6. Общинският съвет да работи по-прозрачно

9 %

Какви чувства предизвиква у Вас решението на съда да обяви миналите избори в Кюстендил за нечестни?

1. Срам

24 %

5. Гняв

17 %

2. Гордост

3 %

6. Унижение

7 %

3. Примирение

5 %

7. Безразличие

30%

4. Радост

2 %

8. Друго

12 %

Споре Вас кой е най-виновен за нечестните избори през миналата година?

1. Правителството

16 %

2. Политиците като цяло

32 %

3. Търговците на гласове

29 %

4. Избирателите

11 %

Смятате ли, че изборите на 13-май ще бъдат свободни и честни?

По-скоро да

Ще е същото

По-скоро не

Не мога да преценя

24 %

42 %

30%

4 %

Пълният текст на проучването – прочети тук.