Писмо в знак на признателност към ИМП

Софийският университет  “Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Катедра “Публична администрация” изпрати писмо в знак на признателност до Института за модерна политика за успешно проведените студентски стажове през последните години.