ИМП коментира работата на Народното събрание за три годишния мандат от управлението

IMG_0086Днес, в предаването „Нашият ден” на програма Христо Ботев на БНР, Ивилина Алексиева, изпълнителен директор на Института за модерна политика представи анализа на Института на работата на Народното събрание след последните парламентарни избори.

Акцент беше поставен върху тревожните тенденции в законодателната дейност повече от половината от наблюдаваните от Института за модерна политика законопроекти да попадат в зоната на „сивото законодателство”, свързани със засилване на държавната репресия за сметка на гражданските права, ограничаване на свободи, погазване на основни конституционни принципи, защита на частни и тясно партийни интереси в ущърб на обществения интерес. Тревога беше изразена и от незадоволителния и неефективен парламентарен контрол. Според Алексиева, трайна тенденция е ерозирането на парламентаризма и превръщането на парламента в инструмент на изпълнителната власт.

В дискусията относно наличието на  забрана в Правилника на НС за „партийно номадство”, от една страна, и злоупотребата със субсидии (предоставяне на държавна субсидия на независими народни представители и техния трансфер към друга политическа сила) Алексиева коментира разпоредбите с оглед тяхната конституционосъобразност и представи идеята на Института за модерна политика за конституционна промяна, която да уреди механизъм за отзоваване на народни представители. В конкретния случай, когато депутат напусне своята политическа сила, се предложи произвеждане на частичен избор, който да покаже наличието или липсата на подкрепа към действието на народния представител. При получаване на подкрепа, равна или по-голяма от бариерата за представителство в парламента, депутатът да продължи да изпълнява функциите си. При липса на подкрепа същият да бъде отзоваван.

По повод парламентарните избори следващата година Алексиева акцентира, че основна задача на политически сили, експерти и граждански организации е да бъдат извършени промени в изборното законодателство, които да гарантират произвеждането на свободни и честни избори.