Социологическият екип на Института за модерна политика ще представи резултати за предизборните нагласи в Белоградчик

IMP_BG_FINAL_CMYK

Социологическият екип на Института за модерна политика ще представи резултатите от представително социологическо проучване за предизборните нагласи в Белоградчик утре (17.07.2012) от 11.00 часа в БТА –Видин.