Винаги можем да сме по-зле (или реформите се отлагат, проблемите се утежняват)

Яна Ангелова, икономист:

Вчера премиерът обяви намерението на правителството да увеличи здравните осигуровки с 2 (два!) процентни пункта от тази година. Нищо не се чува обаче за мерки срещу безработицата. А последната неумолимо расте. И с тези „мерки” за увеличаване на приходите в бюджета няма да започне да намалява.

Неписано правило е, че реформи се правят с ясна визия, трезво стратегическо мислене, твърда ръка и политическа воля и кураж. Т.е. за да бъде дадена политика успешна, тя не би следвало да се прави сама за себе си и на парче, а да се вписва в цялостната програма за развитие и растеж, набелязана от държавата в лицето на правителството. Увеличението на приходите в бюджета, в случая чрез повишаване на осигурителната тежест, не е самоцел и пряко засяга всички нас. Пазарът на труда неминуемо ще пострада допълнително.

Независимо дали здравните осигуровки наистина ще бъдат увеличени още тази година или намерението ще бъде преразгледано и оттеглено за догодина, лошият сигнал към бизнеса и гражданите вече е факт. Излишно е да се коментира колко не на място и ненавременно би било едно евентуално увеличение на здравните (а и на които да е други) осигуровки в този момент. Още повече, първоначалните намерения на правителството за увеличението им бяха свързани със заплануваната здравна реформа и се очакваше приходите от тях да бъдат усвоявани в частни фондове, като постепенно се премахне монополът на НЗОК и се премине към усвояване, а не механично събиране и потъване на средства. А при настоящите условия не просто се предлага опасна мярка, но и резултатът би бил преливане от пусто в празно. И тук не става въпрос как принципно ниската осигурителна тежест е силен стимул за бизнеса. Предложението за увеличение идва в момент за тежка икономическа криза и е в противовес с вече веднъж оповестените планове. Дори и правителството да се откаже от реализиране на намерението си с предсрочна дата, това би била още една „черна точка” по критерия последователност и предсказуемост на провежданите политики. А ако решението бъде въведено в сила в скоро време, не би следвало да има учудени защо не просто изплуваме бавно, а не изплуваме никак.