ИМП за избора на ВСС от парламента

Днес, Институтът за модерна политика изпрати на Комисията по правни въпроси в 41-то НС становище и въпроси към кандидатите за Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, които ще бъдат публично изслушани в открита процедура в пленарната зала на Народното събрание на 11 септември от 10.00 ч. Представители на ИМП ще вземат участие в изслушванията. Следва пълният текст на становището на ИМП:

През 2011 г. Институтът за модерна политика, като организация, която осъществява системен мониторинг на дейността на Народното събрание и законодателния процес, в своите редовни доклади препоръча да бъдат приети процедури за публични изслушвания и консултации при избора на представители във висшите държавни органи от парламентарната квота. Неведнъж сме подчертавали решаващото значение на общественото доверие в професионалните и нравствени качества на кандидатите, които Народно събрание избира и необходимостта номинациите да бъдат извадени от задкулисието и поставени под прожекторите на гражданския контрол. Ерозираният авторитет на съдебната власт, а и на редица други регулаторни и контролни органи, може да подобрен само чрез максимално отворени към гражданското общество и медиите процедури за номиниране, изслушване и оценка на съответните кандидатури.

От тази гледна точка, Институтът за модерна политика оценява положително приетите процедури и цялостната организацията на процеса на номинации и публично изслушване на кандидатите за Висшия съдебен съвет до този момент. Те съответстват на добрите парламентарни практики в Европа и САЩ и гарантират безпрецедентно широка публичност и прозрачност на предстоящите назначения. С успешното прилагане на тази процедура Народното събрание прави важна крачка към гарантирането на висок стандарт на демократичност и отвореност към обществото, който смятаме, че трябва да бъде съответно прилаган и при избора на други органи от парламентарната квота, както и при избора на членове на ВСС от т.нар. професионална квота.

С оглед успешното и пълноценно изслушване на кандидатите, насрочено за 11 септември т.г. и като се има предвид прекомерно високия брой въпроси към кандидатите, се обръщаме към ръководството и народните представители от Комисията по правни въпроси със следните предложения:

–          да бъдат поставени в рамките на изслушването само въпроси, които имат пряко отношение към концепциите на кандидатите и техните професионални и нравствени качества;

–          да бъдат поставяни с предимство въпроси, свързани с дейността на Висшия съдебен съвет и вижданията на кандидатите за нея, а не въпроси с общополитически характер и отнасящи се до дейността на други органи;

–          при наличие на многобройни въпроси от дадена неправителствена организация, да се зададат публично само най-съществените от тях, а по останалите да бъде предоставен писмен отговор от кандидатите, който да бъде публикуват на тематичната интернет страница на комисията в разумен срок след изслушването и преди избора в пленарна зала.

Институтът за модерна политика предлага народните представители да вземат предвид и следните въпроси към кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет:

–          Каква е ролята на ВСС за подобряване на обществените оценки за съдебната власт и с какви мерки смятате, че може да бъде осъществена?

–          Кои са най-важните нови моменти в концепцията за работата на следващия главен прокурор, които ще бъдат решаващи за да дадете подкрепата си за един от кандидатите? А в концепциите на бъдещите председатели на върховните съдилища?

–          В каква степен фактори извън властта на съдията (като например прекомерната натовареност) могат да бъдат извинение  за неизготвянето с години на мотиви към съдебните актове?

–          Бихте ли описали конкретна морална дилема, скоято сте се сблъсквали в професионалната си практика и как сте я разрешили?

–          Има ли какво да се промени във взаимодействието на ВСС с Европейската комисия, за да се подобри комуникирането на усилията на съдебната власт по механизма за сътрудничество и проверка?

–          Необходими ли са промени по отношение на събирането и обработването на статистическата информация за съдебната власт, за да се осигури навременна и точна съдебна статистика за нуждите на управлението на системата и за улесняване на академичните проучвания на делата?

За Управителния съвет на ИМП:

Борислав Цеков

(Председател)