Граждански мониторинг на темите-табу в медиите

Изследванията на подценените и табуизираните теми в медиите отдавна са се превърнали в стимул за развитие на критична публичност в напредналите медийни демокрации.

Пример за такива проекти са Project Censored в САЩ и Initiative Nachrichtenaufkl?rung в Германия.

В България миналата година за първи път беше осъществен аналогичен проект: „Темите табу в печатните медии – граждански мониторинг”. Изследователският екип, в който влизат експерти от Института за модерна политика (ИМП) и германската Фондация за свободата „Фридрих Науман”, работи под ръководството на д-р Иво Инджов. В проекта участват и студенти по политология и журналистика от СУ „Св. Климент Охридски”. Подробна информация за методологията и резултатите от първата фаза на проекта – вижте в сайта на ИМП и в e-vestnik.

Вече започнахме работа по втората фаза на проекта, в който обект на мониторинг ще бъдат не само печатните, но и онлайн медиите. Бихме искали да Ви помолим да отделите десетина минути, за да ни отговорите на следните два въпроса:

1. Кои са петте важни общественозначими теми, които според Вас бяха подценени или табуизирани в българските медии през 2012 г. Изследваме медии, които са се фокусирали основно върху поне една от следните обществени сфери: политика, икономика, социални въпроси, култура. Моля, номинирайте теми – регионални, национални и международни, които са значими за цялото общество или специфични обществени групи, и звучат достоверно.
2. Какви са причините според Вас българските медии да подценяват или табуизират дадени общественозначими теми?

Моля, попълнете отговорите тук

В изследването ще бъдат анкетирани журналисти, изследователи на масовите комуникации, социолози, политолози, специалисти по пиар, представители на широк спектър НПО. За първи път ще дадем възможност теми да предлагат и обикновени граждани. Номинациите ще бъдат сортирани и класирани по степен на обществена значимост. Първите 30 теми ще бъдат проучени внимателно от студенти по политология и журналистика по три критерия: обществена значимост, достоверност и фактологичност, степен на пренебрегнатост в медиите. На финалния етап компетентно жури ще изготви класация за степента на нарушаване на обществения интерес вследствие на подценяване или табуизиране на дадена тема. Резултатите ще бъдат оповестени през пролетта на 2013 г.

Ако имате допълнителни въпроси или препоръки към екипа ни, може да се свържете с ръководителя на проекта д-р Иво Инджов: iindjov@yahoo.de или imp@europe.com.

Благодарим Ви за отделеното време и внимание!