Не трябваше ли 2010 да е година на управление?

Владимир Шопов, политолог:

2009 година я отписахме още, когато започна. Всички колективно решихме, че това е година на избори, кампании, ускорено обучение на политическите новобранци. Дори кризата беше на наша страна, защото пристигаше „бавно”, тоест, предполагаше се, управляемо. Дори изборите за удобство бяха предизвестени, за да може новата партия да има повече време и пространство да се готви за това, което й предстои. Въобще, 2009 си беше междинна година, като цяло загубена в задълбочаване на проблемите. Всички гледаха към 2010-а. Преумората от изборната превъзбуда трябваше да отстъпи на управлението. Следващите избори са чак през втората половина на 2011-а, избирателите надлежно дадоха голям мандат на Борисов, за да работи спокойно. За Първанов си се знаеше, че нещо започва да си готви, но и там 2010 като цяло трябваше да премине спокойно. Външните партньори пък си отдъхнаха от тройната коалиция и дадоха поле и време за действие. Тоталната коалиционна формула „3-5-8” бе парцелирала напълно държавата и на практика тя не се управляваше, а просто беше редуцирана до администриране на кражбата. Въобще, отвсякъде условия за поне 12 месеца на управление, а не познатото ни полуграмотно упражнение по политика.

Е, и това не било писано! Правителството така и не произведе стратегия за управление на кризата, постепенно се нарежда до предходните кабинети, които така и не посмяха да се захванат с ключовите реформи, Борисов смени: „ние ги хващаме, те ги пускат” с „който си поиска, аз му давам” и си формулира управленските решения след като изчете социологическите изследвания. Последните идеи за реакция на кризата вече отчетливо приличат на паника. Цялата тази картина пък така изкуши Първанов, че той буквално влетя на терена, демонстрирайки липса на елементарна политическа култура и напълно нездравословен ентусиазъм. С поведението си той изтегли предизборната кампания и сега пред нас стои ужасяващата възможност да сме в такава за около година и половина. Времевият прозорец за управление така и няма да се състои. Политическите ни кънкьори са вече напълно лишени от тази способност. Те знаят единствено да пребивават в плоската реалност на кухото политическо бръщолевене и трудността на управлението единствено ги кара да затъват още повече в тази нелепа игра. Това пък отново ни връща към най-важния социологически въпрос на нашето време: на какво продължава да се крепи целия този фарс?