Политически нагласи – септември 2013

 chart4В началото на новия политически сезон Социологическият екип на Института за модерна политика възобновява регулярните си изследвания на общественото мнение. Настоящото проучване е проведено в периода 21-28 септември 2013 година. Реализирана е национална извадка на пълнолетното население (18+) на квотен принцип, която възпроизвежда параметрите на генералната съвкупност. Общият обем на извадката е 1192 лица. Информацията е получена чрез стандартизирано интервю „лице в лице”, проведено в домовете на респондентите.

Пълният текст на доклада можете да видите тук: “Обществено-политически нагласи – септември 2013”