Електорални нагласи в началото на кампания “Парламентарни избори 2014”

Доклад от национално представително социологическо проучване на Социологическия екип на Института за модерна политика “Електорални нагласи в началото на кампания “Парламентарни избори 2014” – пълен текст.

ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Период на провеждане: 25-30 август 2014 г. Национално представително изследване по метода на полустандартизираното face to face интервю. Изследването е проведено сред 983 пълнолетни жители в 101 гнезда от 28–те области в цялата страна. Методика на извадката: двустепенна гнездова, случайна, с вероятности, пропорционални на броя на жителите на населените места, които попадат в извадката. Максимално допустим размер на стохастичната грешка при 50 % дялове и 95 % гаранционна вероятност – 3,2 %. (1,4% при 6% дял). Представително за пълнолетното население на страната. Изпълнител: Институт за модерна политика в сътрудничество с „Неохрон“ Източник на финансиране: Институт за модерна политика.

За допълнителна информация и медийни коментари по проучването на разположение са следните членове на Социологическия екип на ИМП: Николай Близнаков – ръководител, д-р Иво Инджов – председател на УС на ИМП, Владимир Илиев, социолог.

За контакти: Пресофис на ИМП, e-mail: imp@europe.com, тел. 0878/934 185