Специален доклад – Изборната реформа в 42-то НС

Институтът за модерна политика има трайна и последователна позиция в подкрепа на реформата на избирателната система в посока повече власт в ръцете на избирателите за сметка на партийните централи, равнопоставеност на участниците в изборите, промени в регламентацията на медийната кампания и контрола върху финансирането на предизборните кампании.

В рамките на 42-то Народно събрание, в условията на широка публичност и обществено обсъждане, работата по проект за нов Изборен кодекс навлиза в заключителен етап. В същото време се появяват и редица въпроси, критични становища и бележки, които следва да бъдат разгледани. Поради значимостта на проблематиката, Институтът за модерна политика изготви този Специален доклад за изборната реформа в 42-то Народно събрание. Пълен текст на доклада – тук.