Специален доклад “TTIP – пътят към корпоративното робство”

Днес, 3 декември 2014 г., Институтът за модерна политика оповести публично и изпрати на български и чуждестранни институции и организации Специален доклад “TTIP – пътят към корпоративното робство”.

Целта на доклада е на базата на правно-политически анализ на известните до този момент постановки в подготвяното споразумение между ЕС и САЩ – Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (TTIP), и анализ на прилагането на споразумения за свободна търговия и защита на инвестициите от подобен тип в други региони на света, да се предложат акценти за суверенен български прочит на TTIP и за формиране на съобразена с националните интереси на България държавна позиция.

Докладът съдържа:

–           оценка за същността на TTIP и състоянието на преговорния процес;

–           оценка състоянието на консултациите и обществените дебати по темата TTIP в България;

–           анализ на ключовите рискове за българската правна и социално-политическа среда, които произтичат от ТТIP;

–           конкретни препоръки към държавните институции.

Пълният текст на Специалния доклад “TTIP – пътят към корпоративното робство” можете да прочете – тук.

Превод на английски език – тук.

Докладът е изготвен на обществени начала и под никаква форма не е поръчван или финансиран от Европейската комисия, правителството на САЩ, Световната банка и свързани с тях агенции и организации, нито от корпорации и корпоративни лобисти в полза на TTIP или от правителства и организации, които лобират срещу TTIP .

 

Авторски екип:

Докладът е изготвен от експертен екип на Института за модерна политика в състав:

Ръководител:

Борислав Цеков (юрист, президент за България на Световната асоциация на юристите);

Членове:

Петър Кичашки (юрист)

Росен Георгиев (юрист)

д-р Иво Инджов (политолог, преподавател във ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“)

Здравка Кръстева (юрист, преподавател в ЮФ на СУ Св. Климент Охридски“)