ИМП изследва темите табу за четвърта поредна година

За четвърта поредна година Институтът за модерна политика (ИМП) ще изследва темите табу в българските медии, съобщиха от пресцентъра на организацията. „Тема табу“ е тема от значим обществен интерес, за която гражданите трябва да бъдат информирани, но медиите: 1. я отразяват повърхностно; 2. рядко; 3. въобще не информират за нея или 4. е „потопена“ вследствие на акцентирането върху не толкова важни факти и обстоятелства. Ще бъде проучено съдържанието за 2014 г. на водещите  новинарски и аналитични сайтове и агенции и онлайн изданията на най-големите вестници, радиа и телевизии. Обект на анализ ще бъдат медии, които информират за случващото се в света на политиката, икономиката, социалната сфера, културата и други обществено значими сфери.

ИМП използва и доразвива опита на два аналогични проекта: Initiative Nachrichtenaufklärung  (http://www.nachrichtenaufklaerung.de) в Германия и Project Censored (http://www.projectcensored.org) в САЩ. Българският проект се реализира от изследователски екип под ръководството на д-р Иво Инджов от ИМП, политолог и медиен експерт.

Изследването се реализира в четири етапаI етап: журналисти, медийни изследователи, политолози, социолози, експерти от НПО, обикновени граждани и други желаещи номинират обществено значими теми, които според тях са били пренебрегнати или табуизирани от медиите.IIeтап: екипът на проекта отсява с гласуване най-значимите за обществото като цяло и отделния гражданин вчастност теми  – около 30-40. IIIeтап: студенти по политология и журналистика от СУ „Св. Климент Охридски“ извършват проверка на медийното съдържание по следните три критерия: „достоверност“/ „обективност“, „обществената значимост“ и „степен на пренебрегнатост“ на селектираните теми. IVeтап:компетентно жури изготвя класация „Топ 10“ за степента на нарушаване на обществения интерес вследствие на табуизиране на една или друга тема. Резултатите ще бъдат оповестени през юни 2015 г.

От 2 до 28 февруари 2015 г. журналисти, медийни изследователи, политолози, социолози, експерти от НПО и граждани, изкушени от темата за свободата и социалната отговорност на медиите, могат да се включат в номинациите като отговорят на следните два въпроса:

1. Кои са петте важни теми, които според Вас бяха табуизирани в българските (онлайн) медии през 2014 г.? Моля, номинирайте теми – регионални, национални,  международни, които звучат достоверно и за които считате, че са значими за цялото общество и/или специфични обществени групи.

Моля, стремете се да бъдете по-конкретни! Общи номинации от рода на „духовната криза”, „кризата в икономиката”, „провалите в управлението на БСП и ДПС съотв. ГЕРБ”, „животът на богатите, респ. на бедните”, „проблемите на глобализацията”, „насилието в Третия свят” и др. подобни нямат шанс да бъдат селектирани за оценка. Тяхното операционализиране и последващата проверка биха били достойни за самостоятелен изследователски проект. Звучащи недостоверно, скалъпено и пропагандно предложения също ще бъдат отхвърляни.  

Ако е възможно, посочете източник на информация за темите, отпаднали от дневния ред на големите медии: публикация в малък уеб сайт, наличие на прессъобщение, постинг във фейсбук или др.

2. Какви са причините според Вас българските (онлайн) медии да табуизират общественозначими теми? А какви са причините за табуизирането на темите, номинирани от Вас?

Имената на номиниращите няма да бъдат оповестявани, освен ако изрично не желаят противното!

За допълнителни въпроси или препоръки към екипа ни може да се свържете с ръководителяна проекта д-р Иво Инджов на: ivosindjov@gmail.com, мобилен: 089 6759 710 или да ни пишете на: imp@europe.com.