Образът на ромите в българския печат

Вестниците ги представят като престъпници, примитивни хора, живеещи на  държавна хранилка, а целият етнос е стигматизиран.

Научна студия на базата на контент анализ на публикациите с „ромска” проблематика в пет национални всекидневника за периода юни – ноември 2011 година – пълен текст.

Автор: Д-р Иво Инджов