Становище на ИМП относно предложенията за промени в Конституцията

На 3 юли 2015 г. Институтът за модерна политика представи пред конституционната комисия в парламента своето становище по внесения в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Конституцията. Проектът за конституционни промени е внесен от Цецка Цачева и група народни представители на 26 май 2015 г.

От името на ИМП в заседанието взеха участие юристите Борислав Цеков, д-р Здравка Кръстева и Росен Георгиев. В рамките на обсъжданията свои становища представиха също и Асоциацията на прокурорите, Камарата на следователите, Съюза на юристите в България и др.

Пълен текст на Становище на Института за модерна политика относно Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.