ОТКРИТО ПИСМО НА ИМП ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: ИРИНА БОКОВА НЯМА СЕРИОЗНА БЪЛГАРСКА АЛТЕРНАТИВА

Уважаеми г-н министър-председателю,

Както знаете, през настоящата година Общото събрание на ООН ще проведе най-важния избор в системата на световната организация – избора на генерален секретар. За първи път от създаването на ООН нашата страна има реална възможност да излъчи убедителна и успешна национална кандидатура за този пост, която се ползва с подкрепата на ключови международни фактори и държави. Това е кандидатурата на г-жа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, номинирана официално от Министерския съвет през 2014 г.

Обръщаме се към Вас с настоятелен призив за скорошно официално потвърждаване на тази кандидатура от страна на оглавяваното от Вас правителство и активна позиция на международната арена и във вътрешнополитически план в подкрепа на г-жа Бокова.

Нейната кандидатура няма сериозна българска алтернатива, защото съчетава в себе си не само утвърден и висок авторитет в международната общност, но и участие и солиден принос на държавно ниво през годините в отстояването на българските национални интереси, подготовката и приемането на България в Европейския съюз и евроатлантическите структури.

Безусловната и искрена подкрепа за кандидатурата на г-жа Ирина Бокова за генерален секретар на ООН ще бъде израз на държавническа зрялост и осъзнат национален интерес.

Призоваваме Ви да се вслушате в автентичния глас на широката българска общественост – на творческите съюзи, професионалната дипломатическа общност и всички авторитетни интелектуалци, общественици и независими граждански организации, които подкрепят г-жа Ирина Бокова в този важен за България избор, а да не се поддавате на малобройните, но кресливи котерийни внушения и частни интереси, които „по занятие“ атакуват всяка възможност България да провежда суверенна и достойна национална политика и да реализира важни външнополитически и геостратегически цели.

12 януари 2016 г.         

                                                                                                         ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

                                                                                                    ИНСТИТУТА ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА:

 

                                                                                                                ДОЦ. ИВО ИНДЖОВ

                                                                                                                БОРИСЛАВ ЦЕКОВ

                                                                                                                ПЕТЪР КИЧАШКИ