Защо е необходима реформа на парламентарния контрол

Интервю на Борислав Цеков по БНР „Хоризонт”:

Водещ: По „Хоризонт” продължаваме с още един разговор, който ще се завърти около това – възможен ли е, желан ли е наистина от парламентаристите един блиц парламентарен контрол, в рамките на който министрите да отговарят на важните, нетърпящи отлагане въпроси, а не в рамките на този обичаен петъчен парламентарен контрол, който е досаден за мнозина. Такова предложение в началото на поредния работен цикъл след Великденската ваканция ще внесат депутатите от ДПС. А малко по-рано във времето от Института за модерна политика предложиха същото с аргумента, че в сегашния си вид петъчния парламентарен контрол е една говорилня по неактуални въпроси, един абсолютен формализъм. Добро утро на председателя на УС на Института за модерна политика Борислав Цеков.
Борислав Цеков: Добро утро на вас и на слушателите.

Водещ: Между другото, аргументът на депутатите от ДПС е, че така ще се проверява компетентността на министрите, вашата идея е, че всъщност по-добре е да има един смислен парламентарен контрол, а не толкова да се проверява колко компетентни са министрите или пък колко компетентни могат да бъдат въпросите на депутатите. Смятате ли, че депутатите са готови за една такава промяна?

Борислав Цеков: Би трябвало, ако не са готови, да се подготвят и то бързо, казано на шега, защото идеята за реформиране на начина, по който е организиран парламентарният контрол не е самоцелна. Тя е свързана с това, което Института за модерна политика формулира в своите вече два мониторингови доклада, а именно, че ако предните три парламента от 1997 година до влизането на България в ЕС извършиха една цялостна законодателна реформа, сближиха нашето право с европейското, дадоха по този начин пътя на България в ЕС, то вече в условията на европейското членство акцентът в парламентарната дейност ще падне и трябва да падне не толкова и само върху законотворчеството, колкото върху тази втора, основна функция на парламента, а именно парламентарният контрол. Защото всички знаем, че у нас, а и не само у нас, хроничен проблем е не толкова самото качество на законите, колкото тяхното прилагане. А от гледище на функцията на парламента, на неговата конституционна роля, начинът, по който той може да допринесе за по-доброто прилагане на законите е като контролира по-ефикасно изпълнителната власт на всички нива. И ако това е едно ново разбиране за ролята на парламента в условията на европейското членство, то неизменно води след себе си и необходимостта от реформа на самата организация на парламентарния живот, и особено на парламентарния контрол. И вие много точно казахте, че в този си вид очевидно не може парламентарният контрол да бъде онази оперативна, гъвкава връзка между парламента и Министерския съвет от гледище на интересите на гражданите. В тези петъци, всички знаем, рано или късно в рамките на един мандат се натрупват вече толкова много въпроси, практически се блокира, говори се за неща, които са били актуални преди три месеца.
Водещ: Това е…

Борислав Цеков: Има нужда от такъв тип нова форма на парламентарния контрол, без да се изоставя, разбира се, досегашната, станала традиционна. Но както в повечето страни-членки на ЕС, вече се въвеждат и се търсят такива форми, мисля, че този т. нар. блиц парламентарен контрол е нещо подходящо. И неслучайно давам, а и ние от Института за модерна политика даваме примера с Германския бундестаг, може би там по най-любопитен начин е организирано, не казвам, че тук трябва да е същото. Но вижте, германското правителство, Ангела Меркел, която тук много често споменаваме по различни поводи, и всички канцлери на Германия, и министри, веднага след заседанието на своето правителство, което обикновено е в сряда, тичат в Бундестага около 13 ч., за да отговорят на въпроси на германските депутати за току-що завършилото заседание.

Водещ: Да.
Борислав Цеков: Пак казвам, не е нужно да е в същата форма и по същия начин.
Водещ: Може да се мисли по регламента, доколкото ви разбирам, т.е. …

Борислав Цеков: Моля?

Водещ: Казвам – може да се мисли по регламента и той да бъде приспособен спрямо…
Борислав Цеков: Разбира се, регламентът е въпрос на нюанс, на детайл. Би трябвало с една малка поправка в парламентарния правилник… Защото чух, не помня откъде, някакви мнения, че едва ли не такава промяна в организацията на парламентарния контрол изисква промени в Конституцията, това е невярно, няма такова нещо, достатъчна е една поправка в правилника на парламента, която да каже, че един път в седмицата, например в сряда, се отделя половин час в пленарния ден, в който министри, към които в предния ден са зададени актуални въпроси идват и за пет минути дават своя отговор, а ако отсъстват по уважителни причини, в чужбина или друго, задължително предоставят на същото това заседание писмен отговор на този въпрос.

Водещ: Да. ДПС ще внесат такова искане. Притеснява ли ви фактът обаче, че тъй като това предложение, ако бъде направено, ще бъде направено от опозицията и в този смисъл е много вероятно да не срещне подкрепа, така, по презумпция, поради идеята, че след като е от опозиция, то има някаква клопка, която трябва да бъде преодоляна?
Борислав Цеков: Има такава опасност, разбира се. Институтът за модерна политика още преди един месец с изпратил до всички ПГ и до ръководството на парламента, до министър-председателя, до президента тези идеи. А оттам нататък, кой как ги възприема, разбира се, е въпрос на виждания, а ако щете и на политическа зрялост. Сега, това, че ДПС внася нещо, аз още не зная какво, коментира се, но като текст не съм го видял. Разбира се, комплименти за тях, но ако тази идея стане заложник на някакви партийни вражди и непоносимости, жалко.
Водещ: Да се надяваме, че може би няма да стане така, че този парламентарен контрол ще бъде наистина един ефективен парламентарен контрол, а не просто нещо, което е формалност.

Борислав Цеков: Този тип организация на парламентарния контрол е в полза и на управляващите, които и да са те, и на опозицията, който и да се намира в момента в опозиция. Това трябва да се разбере.

Водещ: Ще видим. Борислав Цеков от Института за модерна политика в ефира на „Преди всички”.