Президентски избори – обществени нагласи 2.11.2016

Доклад на Социологически екип “Институт за модерна политика” от социологическо проучване на обществените нагласи преди президентските избори – пълен текст (pdf), (doc).

ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:

Период на интервюиране: 29.10.-1.11.2016 г. Извадка на пълнолетното население (18+) с размер 987 лица от цялата страна. Метод на регистрация: CATI. Максимално допустим размер на стохастичната грешка при 50% дялове и 95% гаранционна вероятност – 3,10%. Възложител и изпълнител: Социологически екип „Институт за модерна политика“ (СЕ „ИМП“) като част от самостоятелна изследователска програма и със собствени средства.Дата на първа публикация – 2.11.2016, www.modernpolitics.org.

Данните от проучването не представляват прогноза за изборните резултати, а отразяват моментната картина на електоралните настроения 5 дни преди изборния ден.

Социологически екип „Институт за модерна политика“ носи отговорност за данните, които са публикувани на официалния сайт на института, но не и за некоректно позоваване от страна на други лица и/или за оценки и интерпретации, направени на база частично или недобросъвестно използване на информация от настоящото проучване.

Средствата за масова информация са длъжни да публикуват, съобразно изискванията на Изборния кодекс, информацията, посочена по-горе в „Паспорт на изследването“.