ИМП набира участници за обмен “Dreams Don’t Care Barriers” в Сакария, Турция

Институт за модерна политика набира 6 участници на възраст 18-30 години за младежки обмен “Dreams Don’t Care Barriers” в Сакария, Турция в периода 17 – 25 август 2019 г.

Хората с увреждания могат да се сблъскат с много ограничения и пречки в различни аспекти на живота. Това може да се дължи на сетивните, функционални или интелектуални различия или на социалните нагласи. Организаторите на проекта осъществиха проучвания на местно ниво и установиха, че има малка толерантност към хората с увреждания и те са изключени от обществото. Наблюдава се, че не се предприемат никакви предпазни мерки срещу това и не се признава, че хората с увреждания не се различават от останалите хора. Организаторите на проекта се стремят да повишат информираността на младите за премахването на тези пречки. Основната цел на проекта в този смисъл е да се развие възприятието у хората за уврежданията, да се противопоставят на негативните възприятия и да се променят убежденията и нагласите относно уврежданията.

Цели на проекта:

  1. Повишаване на информираността на хората с увреждания сред младежта и местните общности.
  2. Да се увеличи броят на бизнес асоциациите сред младежките институции, за да се улесни животът на хората с увреждания.
  3. Да се създадат нови проектни идеи за решаване на проблемите на хората с увреждания.
  4. Повишаване на желанието за намеса в социалните проблеми чрез насърчаване на активното гражданство и предприемачеството на младите хора.
  5. Насърчаване на младите хора да се сприятеляват с хора с увреждания.
  6. Да се разпространят добри практики, свързани с хората с увреждания.
  7. Осигуряване на знания и умения на младите хората, които ще улеснят живота им в области, в които хората с увреждания срещат трудности в ежедневието.

Дейности:
Представяне на Еразъм+, културни вечери, презентации за хората с увреждания в Европа и Турция, представяне на неправителствени организации, писане на проектно предложение и оценка, планиране на бъдещи действия, индивидуална и групова оценка, общо проучване, създаване на изобретения за хора с увреждания, подготовката на лозунги, банери и брошури, дейности за разпространение на спорта за хора с увреждания, посещение на семейства с хора с увреждания, посещение на училище за деца с умствени увреждания, интервюта с местните хора.

Храната, настаняването и транспортните разходи на участниците се покриват от организаторите. Такса за участие: няма. За участие в младежкия обмен е необходим валиден паспорт.

Срок за кандидатстване: 26 юли 2019 г. Институт за модерна политика призовава да кандидатстват единствено младежи, които са 100% сигурни, че ще бъдат свободни в дните на обмена, отчитайки своите работни, училищни и лични ангажименти.

Формуляр за кандидатстване:
https://docs.google.com/forms/d/1EnZTATmUyn9fRLPtRiW35I7cZjT9XyckIIy0QibNWKw/edit

За повече информация: milena.kichashka@gmail.com