Проект „Dreams Don`t Care Barriers“ се проведе в Турция

Проект, целящ да повиши осведомеността в Европа и света относно хората с увреждания, бе проведен в Сакария, Турция.  Проектът „Dreams Don`t Care Barriers“ се осъществи с подкрепата на Европейския съюз и турската Национална агенция, като част от социално отговорните проекти на Еразъм+.

В проекта участват чуждестранни участници от различни страни. Целите на проекта са да обедини младите хора и хората с увреждания, да се посрещнат смело ежедневните проблеми на хората с увреждания, да направи младите хора наясно с факта, че хората с увреждания са във всички области на обществото, да намали предразсъдъците към хората с увреждания и да се развие чувство на съпричастност. Обхватът на проекта по Еразъм+, реализиран в Турция, обхваща общо 42 участници от шест държави – България, Македония, Румъния, Гърция, Италия и Естония. Българските участници са представители на Института за модерна политика. Проектът също така допринася за осъзнаването на толерантността, показвайки междукултурни различия сред младите хора от различни страни. Youthpass сертификат бе връчен на участниците в края на проекта.

В съответствие с информацията, която бе получена от координатора на проекта Тюркю Еролу, голям проблем е да се преодолее емоционалният натиск към онези, които се посрещат на улицата със съжаление. Повечето от тях са свикнали, това дори не ги интересува. Но пренебрегването им може да доведе до дълбока депресия и броят на самоубийствата не е малък. Подчертавайки препятствията и безпрепятствените концепции, приоритетът на хората с увреждания, които са сред нашите цели, е внесен в дневния ред и подчертава, че ще продължим да разглеждаме и предприемаме стъпки по този въпрос подробно, без да се отказваме.

Хората с увреждания често се сблъскват с изключване от много дейности, като това им пречи да упражняват правата си и води до психологическо напрежение. Основната цел на проекта “Dreams Don`t Care Barriers” е да повиши осведомеността за правата на хората с увреждания и да им даде възможност да вземат активна роля в интеграцията на хората с увреждания в обществото.

Чуждестранните участници, ангажирани с различни дейности в рамките на проекта, посетиха и Центъра за социално развитие на община Сакария, който е специално изграден за хора с увреждания. След това посетиха “Кафене без бариери”, където се срещнаха с хора с увреждания. Младите хора, които видяха учебните занимания на хората с увреждания в местната област, имаха възможността да ги сравнят с тези в техните страни. Чуждестранните участници, впечатлени от Сакария, заявиха, че отново ще посетят града.