Доклад: 100-те дни на 47-то НС

ЕКСПЕРТЕН ДОКЛАД: ПЪРВИТЕ 100 ДНИ НА 47-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Задълбочаващите се тенденции на упадък на парламентаризма дават основание на Института за модерна политика (ИМП) да поднови своя мониторинг върху дейността на Народното събрание, който осъществяваще системно в периода 2009-2017 г.
Представяме пълен текст на експертен доклад на Института за модерна политика – „За състоянието на парламентарното управление“, посветен на първите 100 дни на 47-то Народно събрание. Към пълния текст на доклада в приложение са дадени законопроектите, наблюдавани от ИМП за периода и оценките за тях.

Докладът е изготвен от експертна група от юристи, социолози и политолози на Института за модерна политика (ИМП) с ръководител Ивилина Алексиева – юрист, съучредител на ИМП, член (2005-2009) и председател на ЦИК (2014-2019).

За състоянието на парламентарното управление – 100-те дни на 47-то Народно събрание”.