УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

(мандат: 2013-2015)

д-р Иво Инджов, председател на УС

Политолог и медиен експерт, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”

д-р Здравка Кръстева, програмен директор

Адвокат (1998-2005), преподавател в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” (2002 -)

Петър Кичашки, изп.директор

Юрист и правозащитник

Ивилина Алексиева, член на УС

Юрист, правен експерт в НС (2002-2005); член на ЦИК (2005-2009), председател на ЦИК (2014- ).

Александър Желязков, член на Управителния съвет

Адвокат

Андриян Боянов, член на Управителния съвет

юрист

Борислав Цеков, член на Управителния съвет

юрист, правен съветник в Народното събрание (1996-2001), депутат (2001-2005), главен секретар на омбудсмана (2005-2010), председател на УС на ИМП (2009-2014), президент за България на Световната асоциация на юристите със седалище Вашингтон, САЩ

 

СЪТРУДНИЦИ:

д-р Станимир Кискинов, мениджър “Проекти и партньорства”

Доктор по политология, координатор на програмата “Демократична комисия” при посолството на САЩ (1994-2008), консултант по грантови схеми и проекти.

Росен Георгиев, юрист

Вероника Янева, юрист

Блажка Димитрова, педагог

Андриан Боянов, юрист

Радослав Георгиев, инженер

Нели Георгиева, юрист

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ЕКИП:

д-р Иво Инджов, политолог

Николай Близнаков, социолог и юрист

д-р Вяра Ганчева, социолог

Владимир Илиев, социолог

КОНСУЛТАТИВЕН БОРД:

(мандат: 2013-2015)

Виктор Симеонов, адвокат, европеист, филолог

д-р Виктор Токушев, юрист, преподавател в СУ „Св.Климент Охридски”

Георги Цветков, адвокат

д-р Зора Генчева, богослов, член на Комисията за защита от дискриминация (2005-2012)

проф. Владимир Чуков, арабист, университетски преподавател

Михаил Шишков, психолог, Независим съюз на потребителите в България

Ралица Агайн, икономист, депутат (2001-2005), зам.председател на Комисията за финансов надзор (2005-2010)

Свилен Колев, съветник земеделие и европрограми, зам.директор на Фонд “Земеделие” (2011) < CA8579PX

Христо Русанов, учредител на БСЧИГП, регионален директор на Комисията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност (2005-2011)

Яна Ангелова, икономист, финансов консултант

Яна Христова, юрист, експерт в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

УСТРОЙСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ И ОТЧЕТИ

УСТАВ НА ИМП

ОРГАНОГРАМА

ОТЧЕТИ, ДЕПОЗИРАНИ СЪГЛАСНО ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО:

ПРОГРАМЕН ОТЧЕТ – 2009

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – 2009

ПРОГРАМЕН ОТЧЕТ – 2010

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – 2010

ПРОГРАМЕН ОТЧЕТ – 2011

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – 2011

ПРОГРАМЕН ОТЧЕТ – 2012

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – 2012

ПРОГРАМЕН ОТЧЕТ – 2013

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – 2013