Социологическият екип на ИМП ще представи социологическо проучване за електоралните нагласи

На 30 (сряда) януари от 11.00 ч. в пресклуба на Информационна агенция „София прес” (ул. Славянска № 29, ет. 7) ще бъдат оповестени  резултатите от национално изследване на Социологическия екип на Института за модерна политика за обществено-политическите нагласи през януари 2013 г. Изследването ще бъде представено от Социологическия екип на…

Прочети повече

Повече от половината избиратели ще участват в референдума

(цялото социологическо проучване) Проучването е проведено в периода 6-13 декември 2012 година. Реализирана е национална извадка на пълнолетното население (18+) на квотен принцип, която възпроизвежда параметрите на генералната съвкупност по признаците пол, възраст и населено място. Общият обем на извадката е  990 лица. Информацията е получена чрез стандартизирано интервю лице…

Прочети повече

Социологическия екип на Института за модерна политика ще представи резултати от социологическо проучване на обществените нагласи за месец декември 2012

На 27 декември (четвъртък) от 12.00 часа на пресконференция в пресклуба на БТА – София ще бъдат оповестени резултатите от изследване на Социологическия екип на Института за модерна политика за обществено-политическите нагласи в България през месец декември. Изследването ще бъде представено от ръководителя на екипа социологът д-р Венелин Стойчев, политологът…

Прочети повече

„Весели уроци под дъгата (един проект за устойчива образователна интеграция)”

Днес, 12 декември 2012 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателната залата на Информационна агенция „София прес” – ул. „Славянска” № 29, ет. 7  се състоя пресконференция „Весели уроци под дъгата (един проект за устойчива образователна интеграция)”, организирана от  Целодневна детска градина „Шарл Перо”, 28 СОУ  „Алеко Константинов” и с…

Прочети повече

Института за модерна политика за обществено-политическите нагласи половин година преди изборите за Народно събрание

На 29 ноември (четвъртък) от 10.00 часа на пресконференция в пресклуба на Информационна агенция „София прес” (ул. Славянска №29, ет.7 ) ще бъдат оповестени  резултатите от национално представително изследване на Социологическия екип на Института за модерна политика за обществено-политическите нагласи половин година преди изборите за Народно събрание. Изследването ще бъде…

Прочети повече

ИМП проучва могат ли да се „отворят” публичните данни в България

Проектът за промяна на директивата на ЕС за повторна употреба на информация от обществения сектор (COM/2011/0877) цели да се осигури равен достъп на физически и юридически лица до дигитализирана информация, която се съхранява в публични институции. Директивата е известна и като директива за отворените данни. Ако бъде променена, граждани, изследователски…

Прочети повече

ТЕМИТЕ ТАБУ

Кратко представяне от Иво Инджов по БГНЕС – „Гнилите ябълки” в банковата система по Wikileaks Грамата на американския посланик Байърли, публикувана в „Бивол” – партньор на Wikileaks за България, или въобще не попада във вестниците, или това се случва в осакатен вид. Проблемите на българските банки „включват пране на пари…

Прочети повече