Евелина Славкова: Необходимо е ревизиране на действията, ревизиране на цялата система

Вчера, в ефира на радио К2 Евелина Славкова, социолог от Института за модерна политика,  коментира актуалните теми свързани с референдум за ядрената енергетика  и  предстоящите парламентарни избори. В ефира на радиото Славкова коментира, че тенденцията със скандалите,  които излизат наяве и с които беше белязана предходната година, продължава и в…

Прочети повече

Повече от половината избиратели ще участват в референдума

(цялото социологическо проучване) Проучването е проведено в периода 6-13 декември 2012 година. Реализирана е национална извадка на пълнолетното население (18+) на квотен принцип, която възпроизвежда параметрите на генералната съвкупност по признаците пол, възраст и населено място. Общият обем на извадката е  990 лица. Информацията е получена чрез стандартизирано интервю лице…

Прочети повече

Социологическия екип на Института за модерна политика ще представи резултати от социологическо проучване на обществените нагласи за месец декември 2012

На 27 декември (четвъртък) от 12.00 часа на пресконференция в пресклуба на БТА – София ще бъдат оповестени резултатите от изследване на Социологическия екип на Института за модерна политика за обществено-политическите нагласи в България през месец декември. Изследването ще бъде представено от ръководителя на екипа социологът д-р Венелин Стойчев, политологът…

Прочети повече

Института за модерна политика за обществено-политическите нагласи половин година преди изборите за Народно събрание

На 29 ноември (четвъртък) от 10.00 часа на пресконференция в пресклуба на Информационна агенция „София прес” (ул. Славянска №29, ет.7 ) ще бъдат оповестени  резултатите от национално представително изследване на Социологическия екип на Института за модерна политика за обществено-политическите нагласи половин година преди изборите за Народно събрание. Изследването ще бъде…

Прочети повече

ИМП проучва могат ли да се „отворят” публичните данни в България

Проектът за промяна на директивата на ЕС за повторна употреба на информация от обществения сектор (COM/2011/0877) цели да се осигури равен достъп на физически и юридически лица до дигитализирана информация, която се съхранява в публични институции. Директивата е известна и като директива за отворените данни. Ако бъде променена, граждани, изследователски…

Прочети повече

Евелина Славкова: АЕЦ „Белене“ ще бъде фактор, около който ще гравитират предизборните дебатите

Вчера, в ефира на радио К2 Евелина Славкова, социолог от Института за модерна политика,  коментира актуалната тема свързана с АЕЦ „Белене“, предизборната обстановка в страната, както и въпроси свързани с Европейския съюз.  В ефира на радиото Славкова коментира, че последната новина относно АЕЦ “Белене“  и американският консорциум, дава нов живот…

Прочети повече

Социологическо проучване на ИМП за предизборните нагласи в Кюстендил

Социологическият екип на Института за модерна политика направи представително социологическо проучване на нагласите на избирателите в община Кюстендил преди насрочените за 13 май частични избори за общински съветници. Изследването беше проведено на терен на 21-22 април т.г. и обхвана представителна за общината извадка от 368 респонденти, анкетирани по домовете “фейс-ту-фейс”.…

Прочети повече