ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ

ДОКЛАД за социологическо проучване на общественото мнение Март 2013 ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО Проучването е проведено в периода 19 – 26 март 2013 година. Реализирана е национална извадка на пълнолетното население (18+) на квотен принцип, която възпроизвежда параметрите на генералната съвкупност по признаците пол, възраст и населено място. Общият обем на…

Прочети повече

Социологическия екип на Института за модерна политика за обществено-политическите нагласи през март

На 02 април (вторник) от 11.00 часа на пресконференция в пресклуба на Информационна агенция „София прес” (ул. Славянска №29, ет.7) ще бъдат оповестени  резултатите от национално изследване на Социологическия екип на Института за модерна политика за обществено-политическите  нагласи през март 2013. Изследването ще бъде представено от екипа на Института за…

Прочети повече

ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА

ДОКЛАД за социологическо проучване на общественото мнение Февруари 2013 ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО Проучването е проведено в периода 18–26 февруари 2013 година. Реализирана е национална извадка на пълнолетното население (18+) на квотен принцип, която възпроизвежда параметрите на генералната съвкупност по признаците пол, възраст и населено място. Общият обем на извадката е…

Прочети повече

ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА

На 08 март (петък) от 11.00 часа на пресконференция в пресклуба на Информационна агенция „София прес” (ул. Славянска №29, ет.7 ) ще бъдат оповестени  резултатите от национално изследване на Социологическия екип на Института за модерна политика за обществените нагласи по време на криза. Изследването ще бъде представено от екипа на…

Прочети повече

Шест партии в Парламента, близо 6% делят ГЕРБ и БСП

ДОКЛАД за социологическо проучване на общественото мнение Януари 2013 ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО Проучването е проведено в периода 13–21 януари 2013 година. Реализирана е национална извадка на пълнолетното население (18+) на квотен принцип, която възпроизвежда параметрите на генералната съвкупност по признаците пол, възраст и населено място. Общият обем на извадката е…

Прочети повече

Социологическият екип на ИМП ще представи социологическо проучване за електоралните нагласи

На 30 (сряда) януари от 11.00 ч. в пресклуба на Информационна агенция „София прес” (ул. Славянска № 29, ет. 7) ще бъдат оповестени  резултатите от национално изследване на Социологическия екип на Института за модерна политика за обществено-политическите нагласи през януари 2013 г. Изследването ще бъде представено от Социологическия екип на…

Прочети повече

Повече от половината избиратели ще участват в референдума

(цялото социологическо проучване) Проучването е проведено в периода 6-13 декември 2012 година. Реализирана е национална извадка на пълнолетното население (18+) на квотен принцип, която възпроизвежда параметрите на генералната съвкупност по признаците пол, възраст и населено място. Общият обем на извадката е  990 лица. Информацията е получена чрез стандартизирано интервю лице…

Прочети повече