Борислав Цеков: Партиите трябва да покажат на обществото, че КС не е ерозирал

Народното събрание взе решение да определи нови правила за номинации и избор на бъдещия конституционен съдия. Това стана след скандала с избора на Венета Марковска, която не успя да положи клетва и да стане новият конституционен съдия преди седмица. От конституционно гледище това беше единственият път да се излезе легитимно…

Прочети повече

По някои дискусионни въпроси на неоснованото на присъда отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Здравка Кръстева, Асистент в Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски”, програмен директор на ИМП Статията е публикувана в сп. ”Научни изследвания”, бр. 2/2012 г. – тук. Предадена е за печат преди постановяването на решението на Конституционния съд по к.д. № 6/2012 г. Част от тезите на автора са използвани в…

Прочети повече

В нови две дела КС възприе аргументите на ИМП

Нови две конституционни дела, по които страна е Институтът за модерна политика бяха решени през последните дни, като за пореден път юридическите аргументи на ИМП намериха потвърждение от Конституционния съд и се превърнаха в част от действащия конституционен ред в страната. По първото дело, Конституционният съд отхвърли като изцяло неоснователно…

Прочети повече

Становище на ИМП по к.дело № 6/2012 за т.нар. “гражданска конфискация”

Институтът за модерна политика депозира в Конституционния съд своето становище по конституционно дело № 6 от 2012 г. относно Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Пълният текст на становището – виж тук.

Прочети повече

Становище на ИМП по к.дело № 5/2012 г.

С Т А Н О В И Щ Е на Института за модерна политика по конституционно дело № 5/2012 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ, С определение на Конституционния съд, постановено на 4 юли 2012 г., Институтът за модерна политика е конституиран като страна по конституционно дело № 5…

Прочети повече

Становище на ИМП по к.дело №4/2012 относно чл. 417, т. 2 от ГПК

С Т А Н О В И Щ Е на Института за модерна политика по конституционно дело № 4/2012 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ, С определение на Конституционния съд, постановено на 4 юли 2012 г., Институтът за модерна политика е конституиран като страна по конституционно дело № 4…

Прочети повече

Становище относно казуса с оттеглените подписи от внесения вот на недоверие към правителството

Оттеглянето на подписите на депутатите от „Атака” от вече внесеното искане за вот на недоверие към кабинета „Борисов” предизвика не само политическа, но и правна полемика. Чуха се гласове, че понятие „оттегляне на подпис няма в правния мир”, че веднъж задвижена процедурата не може да бъде спряна и даже, че…

Прочети повече