Промените в НПК отдалечават България от Европа

ПОЗИЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА Приетите от Народното събрание промени в Наказателния процесуален кодекс (НПК) отварят вратите за полицейщина, произвол и погазване на правата на гражданите. Те нарушават европейските стандарти за правата на човека и ще станат причина за серия от присъди срещу България в Европейския съд за правата…

Прочети повече

Как не трябва да се прави закон! За нормативните промени, които ограничиха правото на протест

Становище на съвместното заседание на Управителния съвет и Консултативния борд на Института за модерна политика: На 21 януари 2010 г. Народното събрание прие промени в Закона за събранията, митингите и манифестациите. Целият процес на приемане на тези промени и до голяма степен тяхното конкретно съдържание пораждат сериозни възражения. Нещо повече…

Прочети повече